ដបស្រាវីស្គី

 • 500ml hot sale frosted round fruit wine glass wine bottle with cork

  ការលក់ក្តៅ 500ml ដបស្រាក្រឡុកផ្លែឈើដែលកកជាមួយឆ្នុក

  * ទំហំ៖500ml, D=86mm, H=156mm, ទម្ងន់=575g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញ vodka, liqueur, ស្រាផ្លែឈើ

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • China 700ml high quality whisky vodka glass bottle

  ដបកែវស្រាវីស្គីវ៉ូដកាគុណភាពខ្ពស់ 700ml របស់ប្រទេសចិន

  * ទំហំ៖700ml, D=92mm, H=208mm, ទម្ងន់=680g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី វ៉ូដាកា ស្រាក្រឡុក ស្រាផ្លែឈើ

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 700ML Unique Shape Whiskey Glass Bottle

  ដបកែវស្រាវីស្គីរាងប្លែក 700ML

  * ទំហំ៖700ml, D=172mm, H=226mm, ទម្ងន់=960g

  * លក្ខណៈ:រូបរាង Hennessy

  * មួក:ជាមួយ Cork Lid

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញវីស្គី វ៉ូដាកា

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 200ml clear empty glass bottle with aluminium screw cap

  ដបកែវទទេ 200ml ជាមួយមួកវីសអាលុយមីញ៉ូម

  * ទំហំ៖230ml, D=60mm, H=138mm, ទម្ងន់=185g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួកវីស

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី ស្រាផ្លែឈើ ស្រាក្រឡុក

   ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 200ml Unique Diamond Whiskey Bottle with Cork Lid

  ដបស្រាវីស្គីពេជ្រពិសេស 200ml ជាមួយនឹងគម្របឆ្នុក

  * ទំហំ៖200ml, D=70mm, H=108mm, ទម្ងន់=285g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី

   ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ