ដបស្រា

 • 500ml hot sale frosted round fruit wine glass wine bottle with cork

  ការលក់ក្តៅ 500ml ដបស្រាក្រឡុកផ្លែឈើដែលកកជាមួយឆ្នុក

  * ទំហំ៖500ml, D=86mm, H=156mm, ទម្ងន់=575g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញ vodka, liqueur, ស្រាផ្លែឈើ

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • China 700ml high quality whisky vodka glass bottle

  ដបកែវស្រាវីស្គីវ៉ូដកាគុណភាពខ្ពស់ 700ml របស់ប្រទេសចិន

  * ទំហំ៖700ml, D=92mm, H=208mm, ទម្ងន់=680g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី វ៉ូដាកា ស្រាក្រឡុក ស្រាផ្លែឈើ

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 700ML Unique Shape Whiskey Glass Bottle

  ដបកែវស្រាវីស្គីរាងប្លែក 700ML

  * ទំហំ៖700ml, D=172mm, H=226mm, ទម្ងន់=960g

  * លក្ខណៈ:រូបរាង Hennessy

  * មួក:ជាមួយ Cork Lid

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញវីស្គី វ៉ូដាកា

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 700ml High Quality Clear Flint Spirit Glass Bottle

  ដបកែវទឹកថ្លា 700ml គុណភាពខ្ពស់

  * ទំហំ៖700ml, D=74mm, H=320mm, ទម្ងន់=850g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួកវីស

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​វិញ្ញាណ, vodka, liqueur

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 375ml clear glass round tall icewine bottle

  ដបកែវទឹកកក 375ml រាងមូល

  * ទំហំ៖400ml, D=56mm, H=353mm, ទម្ងន់=597g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញ vodka, liqueur

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 500ml round liqueur fruit wine frosted ice wine bottle

  ដបស្រាក្រឡុកទឹកកក 500ml ស្រាក្រឡុកផ្លែឈើ

  * ទំហំ៖500ml, D=81mm, H=268mm, ទម្ងន់=535g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួកវីស

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាផ្លែឈើ វ៉ូដាកា ស្រាស

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 12 oz orange glass round beer bottle

  ដបស្រាបៀររាងមូល 12oz ពណ៌ទឹកក្រូច

  * ទំហំ៖370ml, D=64mm, H=221mm, ទម្ងន់=252g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយ Crown Cap

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ស្រាបៀរ

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • Wholesale 12oz Yellow Beer Glass Bottle

  ដបកែវស្រាបៀរលឿង 12oz លក់ដុំ

  * ទំហំ៖370ml, D=64mm, H=221mm, ទម្ងន់=252g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយ Crown Cap

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវ​បាន​បំពេញ​ដោយ​ស្រាបៀរ

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • OEM 100ml clear flat glass wine bottle with metal cap

  ដបស្រា 100ml កញ្ចក់ថ្លា OEM ជាមួយមួកដែក

  * ទំហំ៖100ml, D=65.5mm, H=123.5mm, ទម្ងន់=160g

  * លក្ខណៈ:រាងសំប៉ែតការ៉េ

  * មួក:ជាមួយនឹងមួកវីស

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី វ៉ូដាកា ស្រាស

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • Clear 330ml Wine Whisky Liquor Beverage Flat Glass Bottle

  ដបកែវស្រាវីស្គីទឹកស្អាត 330ml ដបកែវ

  * ទំហំ៖330ml, D=89.5mm, H=170mm, ទម្ងន់=255g

  * លក្ខណៈ:រាងសំប៉ែតការ៉េ

  * មួក:ជាមួយនឹងមួកវីស

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី វ៉ូដាកា ស្រាស

  ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 200ml clear empty glass bottle with aluminium screw cap

  ដបកែវទទេ 200ml ជាមួយមួកវីសអាលុយមីញ៉ូម

  * ទំហំ៖230ml, D=60mm, H=138mm, ទម្ងន់=185g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួកវីស

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី ស្រាផ្លែឈើ ស្រាក្រឡុក

   ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

 • 200ml Unique Diamond Whiskey Bottle with Cork Lid

  ដបស្រាវីស្គីពេជ្រពិសេស 200ml ជាមួយនឹងគម្របឆ្នុក

  * ទំហំ៖200ml, D=70mm, H=108mm, ទម្ងន់=285g

  * លក្ខណៈ:រាងមូល

  * មួក:ជាមួយនឹងមួក Cork

  * ការប្រើប្រាស់:ត្រូវបំពេញស្រាវីស្គី

   ធ្វើតាម​តម្រូវការ:តែងតែមាន

  កញ្ចប់ស្តង់ដារ៖ប្រអប់ក្រដាសកាតុងពណ៌ផ្ទាល់ខ្លួន / កញ្ចប់លក់គឺអាចរកបាន។

  ពេលវេលាដឹកជញ្ជូន៖25 ថ្ងៃធ្វើការ

  គំរូ៖គំរូឥតគិតថ្លៃ

12បន្ទាប់ >>> ទំព័រ 1/2